MISEIDŐPONTOK:

Az alsótagozatos osztályoknak minden hónap második, a felsőtagozatos osztályoknak minden hónap harmadik vasárnapján tartjuk a gyermekmiséket a Belvárosi Szentháromság Templomban.

A kezdési időpont 10 óra.

ISTENTISZTELETEK:

Minden hónap második vasárnapján 11 órakor kezdődnek a Református Ótemplomban.

Áhítat minden kedden reggel 7 óra 45 perckor a tantermekben.

Tanítás előtti ima

Édes jó Istenem,
Új napra virradtunk,
A Te őrző szemed
Legyen ma is rajtunk.

Ne vedd le mirólunk
Soha a szemedet,
Terjeszd ki fölöttünk
Áldásos kezedet!
Amen.

Tanítás utáni ima

Tanultam, daloltam,
Minden baj elkerült,
Te voltál énvelem,
Jó Atyánk, Istenünk.

Ha írtam, olvastam,
Rajtam volt a szemed,
Óvjál meg máskor is,
Jó Atyám engemet!
Amen.