MozaNapló belépés
6800 Hódmezővásárhely
Bartók Béla u. 23.
Telefon, fax:
06 62 241 874
Akadálymentes nézet

hit - közösségépítés - hiteles példaadás - lelkiismeretesség - következetesség

Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola nevelésének legfontosabb alapelvei

« 2023. December »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tovább...

Legfrissebb információk, programok:

Kedves Leendő Első Osztályosok
Kedves Leendő Első Osztályosok

Szeretettel hívunk benneteket és szüleiteket „Iskolanyitogató beszélgetésre és kézműveskedésre” iskolánkba.

 

Tovább...
Informatikai eszköztámogatás
Informatikai eszköztámogatás

Iskolai eszközpark bővítésére pályázhatott minden magyarországi iskola

Több mint 60 iskola kap modern számítástechnikai eszközöket a Citi és a Junior Achievement együttműködésének köszönhetően

Rekordszámú résztvevővel, több mint 5 000 általános és középiskolás diák bevonásával kerülnek megrendezésre a Junior Achievement Magyarország (JAM) interaktív gazdasági készségfejlesztő és pályaorientációs kurzusai az idei tanévben. A programban résztvevő diákok a vállalkozói készségek és ismeretek elsajátítása mellett, különböző a vállalkozás működéséhez szükséges szakterületekkel és szakmákkal, valamint az azok elsajátításához szükséges képességekkel ismerkedhetnek meg.  A kimagasló részvétel a téma népszerűsége mellett annak is köszönhető, hogy a Citi Magyarország (Citi) és a JAM pályázatot hirdetett “Vállalkozói készségfejlesztés az iskolában” témában, melynek keretein belül a 2023/24-es évi kurzuson résztvevő iskolák számítástechnikai eszközökre pályázhattak.

A pályázati anyagot tartalmazó felhívás kiküldése után kevesebb mint 24 órával annyi érvényes pályázat érkezett be a szervezőkhöz, hogy a Citi által felajánlott teljes adomány; a 330 db mini PC, a 630 db számítógép monitor és a 300 db monitortartó előjegyzésbe került és ’iskolára talált’.

A hódmezővásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 5db számítógépben, 10db monitorban és 5 db monitortartó állványban részesült a pályázaton keresztül. Az elnyert számítástechnikai eszközöket 2023.09.29-én juttatták el a személyesen az intézmény számára.

A pályázati feltételeknek megfelelően 83 diák vett részt a JAM által biztosított játékos, interaktív foglalkozáson, amelyen keresztül megismerték az alapvető gazdasági és vállalkozási fogalmakat, majd csapatokat alkotva létrehozták saját vállalkozási ötletüket, élményszerűen feldolgozva ezzel a foglalkozáson tanult üzleti tervezés, marketing és pénzügyi alapokat.

VAGY/ÉS (attól függően, hogy melyik pályázati feltételt teljesítették)

A pályázati feltételeknek megfelelően  diákcsapat vesz részt a JAM Diákvállalkozási Programjában, melynek keretein belül a tanulók legalább 5 fős csapatokba rendeződve kipróbálhatják magukat a vállalkozási létformában, valós pénzforgalmat lebonyolítva és a befolyó összeggel szabadon gazdálkodva.

Az iskola vállalta, hogy minimum 2 Diákvállalkozást alakít, akik egy saját termék vagy szolgáltatás fejlesztésébe kezdenek, ezeket a valós életben értékesítik és a program végén egy beszámolót készítenek. A JAM Diákvállalkozásokat pedagógusaink támogatják, és a JAM-mel együtt mentorálják. A vállalkozásfejlesztésben a JAM kiemelt partnere a Citi Magyarország.

A Citi Magyarországról

A Citi 1985 óta kínál innovatív pénzügyi megoldásokat a magyar bankpiacon. Világszínvonalú banki termékek és szolgáltatások széles körét nyújtja közép- és nagyvállalati, multinacionális, állami szektorbeli, valamint pénzügyi intézményi ügyfeleinek, így járulva hozzá terveik megvalósításához, céljaik eléréséhez.

A Junior Achievement Magyarországról

A Junior Achievement Magyarország (JAM) a Junior Achievement Worldwide tagja, 1993 óta működik Magyarországon. A JA Magyarország fő célkitűzése, hogy kapcsolatot teremtsen az oktatás, valamint a hazai és nemzetközi üzleti élet sikeres szereplői között egy olyan vállalkozói élmény megszerzése által, ahol 6-24 éves fiatalok a vállalati partnerek, mentorok és pedagógusaik inspiráló közreműködésével mernek vállalkozói ötletük megvalósításába kezdeni.

 

Tovább...
Kápolnaavatás
Kápolnaavatás

Az idei év Kisboldogasszony ünnepe különösen felemelő ünneppé vált számunkra, iskolai kápolnával gazdagodott közösségünk.

Dr. Serfőző Levente Oktatási Helynök Úr szeptember 8-án egy megható ünnepi szentmise keretében megáldotta kápolnánkat.

Katolikus iskolaként, 15 évvel ezelőtt vállaltuk fel, hogy segítjük a gyermekeket, családokat a hitbéli növekedésükben, közösségi együttlétükben. Iskolai életünkben megtalálható hagyományok: a heti két hittanóra,  a mindennapokat indító reggeli elmélkedés és ima, a gyermekmisék, adventi és a nagyböjti időszakban  lelkinapok a keresztény alapokon nyugvó erkölcsi tartást kívánja elősegíteni és megerősíteni . De hiányzott életünkből a liturgikus tér, aminek igénye egyre nőtt közösségünkben. Egy csendes hely, ahol mindenki megnyugvásra lel. A kápolna ezt a hiányt pótolja számunkra.

Hálával és köszönettel tartozom Dr. Lipcsei Imre főigazgató úrnak, fenntartónknak, anyagi támogatásáért, Németh László esperes úrnak, akinek önzetlen felajánlásával alakítottuk ki az oltár részt, Bullás Mária ikon és üvegfestő művésznőnek Mária ikon felajánlásáért, mely a kereszt mellé került a kápolnánkba.

Mai világunkban a jóérzésű és keresztény családokra nagyobb felelősség hárul abban, hogy keresztény, valós és örök értékek mentén neveljék gyermeküket. Ebben a felelősségben szeretnénk továbbra is osztozkodni, biztosítva közösségünknek a mindennapokban is az elcsendesedést, imádkozást. A kápolnánk, nyugodt, csendes tere, egy dolgos tanítási nap nyüzsgése, zaja után a diáknak és tanárnak is lehetőséget ad, arra, hogy meghallja: Isten hangját.

 

Tovább...
Köszöntjük a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola nevében!
Köszöntjük a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola nevében!

"A szeretet:
Láng, mely melegít, 
Fény, mely világít.
Mágnes, mely vonz,
Illat, mely felvidít, 
Pohár, mely felüdít,
Hegy, mely meg nem rendül,
S mosoly,
mely napvilágra hoz elrejtett dolgokat." 

Szeretnénk bemutatni, hogy jó úton haladunk napjaink kihívásának, a sikeres integráció megvalósulásának folyamatában, a megváltozott körülményekhez igazodó, sokoldalúan képzett egészséges, keresztény életszemléletű és tevékeny gyermekek nevelésében. Az iskola múltja, katolikus jelene és jövője, arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a keresztényi nevelés értékrendjére, gondolkodására, lakóhelyünk, nemzetünk történetének, egyházi hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

hit - közösségépítés - hiteles példaadás - lelkiismeretesség - következetesség

Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola nevelésének legfontosabb alapelvei. 
HIT:
Iskolánk hivatása és küldetése a gyermekek nevelése és oktatása a katolikus egyház értékrendjével összhangban. Az örök értékekre alapozva példamutató emberi magatartásunkkal neveljük tanítványainkat. 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS: 
Az iskola megalakulásától fogva kulcsszerep jut a közösség építésének. A tanulók példát is láthatnak maguk előtt a tantestületben, így számukra is hamar értékké válik az összetartozás. A közösségépítés céljából rendszeresen olyan programokat szervezünk, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az iskolához tartozókat. Odafigyelünk egymásra, felelősséggel vagyunk a ránk bízottakért, és bennük is igyekszünk kialakítani a közösséghez való tartozás fontosságát és értékét. 
HITELES PÉLDAADÁS: 
Tudjuk, hogy minden szóbeli útmutatásnál, irányításnál többet mondanak a tettek. A diákok elé csak akkor támaszthatunk követelményeket, ha azokat mi is nap mint nap teljesítjük.
LELKIISMERETESSÉG:
Ez a tényező mind a nevelői, mind az oktatói tevékenységet érinti. Pedagógusaink tudásuk legjavát adva készülnek fel a tanítási órákra, de felelősségüknek érzik az órákon kívül is, hogy formálják diákjaik személyiségét. A nevelésben szívügyüknek tekintik, hogy a tanulókat a helyes útra terelgessék.
KÖVETKEZETESSÉG: 
A tanárok következetességének három irányba kell megnyilvánulnia: 
- elsőként a diákok felé; a tananyag számonkérése mindenkivel szemben ugyanazon elvek alapján történik, rendszeresen; 
- a tanárnak önmagával szemben is következetesnek kell lennie, a felkészülésben, az adminisztrációban; 
- és a pedagógusok egymás felé, hogy az intézmény rendszere egységes legyen, mindenki ugyanazon szempontrendszer szerint követeljen és értékeljen. Ennek megfelelően az alapfunkciók ellátása mellett, a továbbiakban is olyan iskola megteremtésén munkálkodunk, ahol humánus, szeretetteljes környezetben egészséges, nemes jellemű, érdeklődő, gyermekeket nevelünk. Megfelelő értékrend kialakítására törekszünk, amelyben az emberi kultúra általános alapértékei meghatározóak. Ezeket közvetítve, átadva és gyakoroltatva segítjük a tanulói személyiség kibontakoztatását. Hatékony iskola megvalósításán munkálkodunk, amellyel elégedett a diákok és szülők többsége. Iskolánkban minden tanuló egyaránt fontos. Egyéni képességeinek, fejlesztésére törekszünk tehetséggondozással és a hátrányok leküzdését is szolgáló felzárkóztatással.
Igényes magatartás és környezetkultúra megvalósításával, az egészséges életvitel igényeinek megalapozásával, a családját, városát és hazáját tisztelő, megbecsülő fiatalok nevelését vállaljuk. Hisszük, hogy minden gyerek képes sikereket elérni és mi mindent megteszünk, hogy sikeresek legyenek.
Nevelőmunkánk során számítunk a szülőkkel kialakult jó kapcsolatunkra, azt ápolva és tovább szélesítve hasznosítjuk a mindennapi munkánk során.

Juhászné Wolf Edit
igazgató

Tovább...
Tanévnyitó ünnepségünk és tankönyvosztás
Tanévnyitó ünnepségünk és tankönyvosztás

Szeretettel várjuk iskolánk közösségének minden tagját Veni Sancte -tanévnyitó szentmisénkre. 

Időpontja: 2023. augusztus 31. du.:16 óra

Helyszíne: Szent István Királyi Templom

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

A tanulók a tankönyveket az osztályfőnöktől vehetik át az első tanítási napon, 2023. szeptember 1-jén.

Tovább...
Fontos dátumok a nyári szünetben
Fontos dátumok a nyári szünetben

Ügyeleti napok: 
július 13., augusztus10. 

Iskolanyitogató tábor:
augusztus 28-29.  8 órától 16 óráig.

Tovább...
Bezárás X
Akadálymentes nézet